News & events

News & events

CẶP ĐÔI SIÊU XE - ĐỒNG HỒ: CHUẨN MỰC CỦA ĐÀN ÔNG HIỆN ĐẠI

  • Wednesday , Date 13/11/2019
  • Trong muôn vàn đặc điểm nhận dạng của một đấng trượng phu thời hiện đại 4.0, bên cạnh “râu hùm, hàm én” ít nhiều do thiên phú, người ta thấy xuất hiện những phụ kiện đậm tính cơ học, gai góc, chẳng hạn: ô tô và đồng hồ!

    News & events
    GENERAL NEWS & LATEST EVENTS FROM US.
    TOP